-> N O W O Ś Ć <-

ZBIORNIKI PEHD

m.in. na deszczówkę

 

 

Zbiorniki produkowane z polietylenu wysokiej gęstości, przeznaczone do składowania wód opadowych, zbiorniki ekologiczne dla rolnictwa lub ścieków sanitarnyh oraz innych materiałów płynnych.

Przeznaczenie zbiorników – możliwość wykonania zbiorników pionowych bądź poziomych.

 • zbiorniki na wodę techniczną
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 • zbiorniki na wodę deszczową
 • zbiorniki ekologiczne dla rolnictwa posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością
 • obudowa dla przepompowni
 • obudowa dla separatorów tłuszczu
 • obudowa dla separatorów ropopochodnych
 • zbiorniki dla przydpomowych oczyszczalniścieków jedno, dwu i trzykomorowe wyposazone w trzy włazy rewizycjne  bądź wykonane jako zintegrowany dwukomorowy zbiornik
 • studnie wodomierzowe (zakres  przyłączy obejmuje średnice od Ø 32 do Ø 110)

Konstrukcja zbiorników – zbiorniki wykonywane sa na baze rury struturalnej Zinplast stanowiącej płaszcz zakończony dennicami. Kominy inspekcyjne wykonywane są także z rur strukturalnych Zinplast i dostosowane konsktrukcjnie do głębokości posadowienia i panujących warunków wodno-gruntowych. Króćce przyłączeniowe zbiornika mogą być usytuowane w płaszczu zbiornika, w dennicach jak i kominie.

Zalety zbiorników:

 • niska waga
 • trwałość
 • szczelnosć
 • odporność na korozję oraz związki chemiczne
 • łatwość i szybkość montażu

 

Tabela objętości zbiorników -> TU

Przekrój zbiornika PEHD jednokomorowy -> TU