STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE

STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE

STUDNIE są to przeważnie pionowe ujęcia wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub kopany, sięgający do poziomu wodonośnego.

Dzięki obecności urządzeń technicznych takich jak obudowa, kołowrót, pompa, rurociąg itp. możliwy jest stały pobór wody ze studni.

Studnie dzielimy na:

 1. KANALIZACYJNE – są to studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicach DN 400-DN 2500. Studnie powyżej DN 1000 są studniami włazowymi.

  Zastosowanie studni włazowych:
  – studnie rewizyjne
  – studnie wpustowe
  – studnie osadnikowe
  – rozprężne
  – ściekowe

 2. TELEKOMUNIKACYJNE – przeznaczone są do budowania ciągów kanalizacji kablowej i umożliwiają dostęp do rur podczas wykonywania prac związanych z wciąganiem, łączeniem kabli telekomunikacyjnych, światłowodowych, teletechnicznych oraz podczas konserwacji kabli. Spełniają także funkcje studni rozdzielczych, magistralnych w układzie ciągów kanalizacyjnych, oraz wykorzystywane są jako studnie przelotowe, narożne, lub odgałęźne.
 3. STUDNIE WODOMIERZOWE – wyróżniają się łatwością dostępu do wodomierza i jego odczytu. Studnie wodomierzowe wykonane są z polietylenu (PE). To materiał niezwykle trwały, odporny na korozję, czynniki atmosferyczne oraz środowisko wewnątrzgruntowe. Są mrozoodporne. Niewielka waga umożliwia skuteczny i łatwy transport oraz bezproblemowy montaż studni wodomierzowej. Dostępne wielkości: DN 400, DN 500, DN600, DN 800, DN 1000 oraz 1000/1200.
 4. STUDZIENKI DRENAŻOWE – Studzienki drenażowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie i budownictwie, (np. drenaż wokół budynków), tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki działkowe oraz odwodnienia wykopów. Podstawowym zadaniem systemów drenażowych jest odprowadzenie wód drenażowych do odpływów kanalizacyjnych lub cieków wodnych, rzadziej wykorzystywane są do przepompowywania wody. Studzienki drenarskie znajdują zastosowanie jako studzienka rewizyjna , czyszcząca do przepłukiwania niedrożnych systemów drenarskich z naniesionym gruntem oraz osadnikowa. Studzienka powinna zostać umiejscowiona tam, gdzie rury drenażowe zmieniają swój kierunek. Każda studzienka posiada wloty i wyloty oraz osadnik, w którym gromadzi się piasek niesiony przez przepływającą rurami drenażowymi wodę.
Studnia Kaprin

ZBIORNIKI

……